Κατηγορία: Τμήματα Εικαστικών Τεχνών

0

Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα μετατραπεί σε 5ετές Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και...

0

Οι εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 1.4.2016) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδη?αϊκού έτους 2016-2017 οι οποίες θα αρχίσουν στις 5 Σεπτε?βρίου 2016, η?έρα ?ευτέρα. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γρα??ατεία του Τ?ή?ατος Εικαστικών...

0

Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας – Αποτελέσματα Εισιτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Επιτυχόντες Εισιτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι πρωτοετείς φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας http://register.uowm.gr μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά...

0

7-28 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ

Τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, υπεύθυνα της διενέργειας των εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α? εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκού...

0

22-24 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2006 (ΦΕΚ 181/31/8/2006 τ. Α’) και της Υ.Α. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ. Β’), κατάρτισε το λεπτομερές πρόγραμμα των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος...

0

1 έως 15 Οκτωβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το 2015 – 2016

Αvακoιvώvεται ότι κατόπιv της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχoλής Καλών Τεχνών στις 7.5.2015 και επειδή τo γvωστικό αvτικείμεvo της Σχoλής έχει ιδιαιτερότητα σε σχέση με...

0

Ενημερωτικός Οδηγός Τμημάτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έξι Πανεπιστημιακά Τμήματα συνθέτουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τα τρία από αυτά, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (νέο) βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης ενώ τα άλλα τρία,...

0

Tμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ – Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015/2016

Προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων, και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος...

0

Με συμπληρωμένο το 20 έτος ηλικίας τους οι υποψήφιοι ως ταλέντα θα μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας

Τα ταλέντα που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, μόνο εφόσον είναι 20 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δικαίωμα...

0

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την...

0

Με συμπληρωμένο το 20 έτος ηλικίας τους οι υποψήφιοι ως ταλέντα θα μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Απόφαση Φ.151/152/Α5/2-1-2015 (ΦΕΚ 69/Β/16-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν: α) ???????. β) «Σε ποσοστό μέχρι 15% επί...