Κατηγορία: Σχολές Πυροσβεστικής

0

Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας – ηλεκτρονική αίτηση 1 έως 15 Ιουνίου

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 ? 2017. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν...

0

Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στο 3ο άρθρο του ΠΔ 44/2016 καθορίζονται Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για τη Σχολή Πυροσβεστών. 1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών δύναται, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία...

0

Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική

Οι υποψήφιοι για τις σχολές της Πυροσβεστικής – που θα δεχθούν για πρώτη φορά πολίτες με το σύστημα των πανελλαδικών – θα πρέπει να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα....

0

Να εισάγονται και από τα ΕΠΑΛ στη Σχολή Πυροσβεστών – αίτημα της ΟΛΤΕΕ

Αίτημα της ΟΛΤΕΕ (Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) για την πρόσβαση των μαθητών – υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατατέθηκε στον Υπουργό Παιδείας με κοινοποίηση στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ. Σχετική...

0

Κατανομή των σχολών ενστόλων στα επιστημονικά πεδία

Η διαδικασία υποβολής Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές ξεκίνησε από τις 11 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Φεβρουαρίου. Ένα από τα στοιχεία που δηλώνουν οι υποψήφιοι είναι και η τυχόν προτίμησή τους...

0

Αποκλείονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή αίτησης ? δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα ( ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σε συνδυασμό με το υπόδειγμα...

0

Πυροσβεστική Ακαδημία | Συχνές Ερωτήσεις | Τρόπος Εισαγωγής

Ο νέος δικτυακός τόπος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας απαντά μέσω ενός φιλικά σχεδιασμένου περιβάλλοντος σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην ακαδημαϊκή οργάνωση των Σχολών της, προϋποθέσεις εισαγωγής κ.λπ. που περιλαμβάνονται σε αυτήν: Πυροσβεστική Ακαδημία | Συχνές ερωτήσεις...

0

Τρόπος εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίστηκε ότι θα γίνεται στο εξής μέσω της συμμετοχής των υποψηφίων σε Πανελλαδικές Εξετάσεις. (Νόμος 4249/2014). Στην σχετική Υπουργική Απόφαση ένταξης των σχολών και τμημάτων...

0

Με πανελλαδικές εξετάσεις η εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών

Στον νόμο 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και...