Κατηγορία: Πανεπιστήμια

0

Ίδρυση κατεύθυνσης στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Υ.Α. Αριθμ. 79948/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1938/29.05.2019) Ίδρυση κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου/Κατάργηση ειδικεύσεων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής...

0

Ίδρυση κατευθύνσεων στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α

Υ.Α. Αριθμ. 68773/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1913/29.05.2019) Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με την ανωτέρω Υ.Α. ιδρύονται στο...

0

Τμήματα σχετικά με τις σπουδές στον Τουρισμό

Τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία παρέχουν σπουδές στην περιοχή του τουρισμού και των τουριστικών λειτουργιών σύμφωνα με τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη είναι τα παρακάτω: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) – Ελληνικό Μεσογειακό...

0

Τα μαθήματα των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργούν στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δύο (2) Κατευθύνσεις (εισαγωγικές): ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για την καλύτερη κατανόηση του πίνακα με τα προσφερόμενα...

0

Τα προγράμματα σπουδών των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναρτά στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων παρέχοντας και συνοπτική περιγραφή του στόχου των προγραμμάτων καθώς και πληροφορίες για τις δυνατότητες ένταξης των πτυχιούχων στην αγορά...

0

Ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Σε 78.335 ανέρχεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις Σχολές, τα Τμήματα...

0

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Y.A. Αριθμ. Φ.253/69990/Α5 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1736/17.05.2019) Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με...

0

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (τροπολογία)

Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης». «Στο σύνολο των...

0

Τα τρία νέα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που θα λειτουργήσουν το 2019-2020

Σύμφωνα με τον νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 64 από την κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης...

0

Οι νέες Σχολές και τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με τον νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...

0

Δύο νέα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στο Σχέδιο Νόμου που φέρει τον τίτλο: “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις”, μεταξύ των άλλων προβλέπεται και η ίδρυση δύο νέων Τμημάτων...

0

Το Σχέδιο Νόμου για τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το Σχέδιο Νόμου “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις” Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων...

0

Ένταξη των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία

Σύμφωνα με την Αριθμ. Φ.253/43688/Α5  – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1118/04.04.2019 Τροποποιείται η Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν....

0

Νέο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών – ένταξη σε αυτό των φοιτητών Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Συνάντηση του Υπουργού με φοιτητές του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία φοιτητών και αποφοίτων...

0

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα εγγράφονται στο ΤΕΕ

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Αιγαίου η απόφαση της ολομέλειας της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την οποία εγκρίνεται η εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) στο ΤΕΕ....

0

Συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού των κριτηρίων συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή

Συγκροτήθηκε η επιτροπή που θα καθορίσει τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή. Η ίδια επιτροπή θα διαπιστώνει και την συνάφεια των υποβαλλόμενων τίτλων. Απόφαση 24267/Ζ1/15-2-2019 (ΦΕΚ 774/Β/6-3-2019) του Υπουργείου Παιδείας...

0

Τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας». Βάση για τη σύνταξη του νομοσχεδίου αποτέλεσε πόρισμα επιτροπής που συγκροτήθηκε...

0

25-28 Φεβρουαρίου η προδήλωση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα

Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). Από...