Κατηγορία: Πανελλαδικές 2021

0

Τα εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το 2021

Έγγραφο Φ.251/72574/Α5/18-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα διενεργούνται με βάση την Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω ΥΑ, οι απόφοιτοι και οι...

0

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»,  για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα...

0

Τα εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Αναλυτικό πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα...

0

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Το πλαίσιο οργάνωσης και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/ 70302 /Α5/14/6/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΞΔ46ΜΤΛΗ-ΨΚ1) – Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2021 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οργάνωση διαδικασιών. Το Σεπτέμβριο εκάστου...

0

Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Φ.153/66380/Α5/08-6-2021 (ΑΔΑ¨6ΒΑΕ46ΜΤΛΗ-ΤΞ7) Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου...

0

Συνοπτικές οδηγίες για τα Ε.Κ., τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021

Συνοπτικές οδηγίες για τα Ε.Κ, τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021 Συνοπτικές οδηγίες για τα Ε.Κ, τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021 KYA Αριθμ. Φ.251/64572/Α5 –...

0

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Μήνυμα της Διευθύντριας ΔΔΕ Φλώρινας προς διαγωνιζόμενους/ες

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες, Με την ευκαιρία των πανελλαδικών εξετάσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα, θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας και να ευχηθώ στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά καλή δύναμη και καλή...

0

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Δείτε εδώ την προκήρυξη Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 11-06-2021...

0

Πανελλαδικές εξετάσεις: Οι προφορικώς εξεταζόμενοι δεν μπορούν να απαντήσουν και να αξιολογηθούν γραπτά σε κάποια ερωτήματα

Αρ. Πρωτ.: Φ.251/67490/Α5/9-6-2021 «Διαβίβαση της με αριθ. Φ.251/66815/Α5/7-6-2021 εγκύκλιου που αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. Φ.251/66815/Α5/7-6-2021 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 9ΔΩ946ΜΤΛΗ-79Ζ) με...

0

Τροποποίηση της Υ.Α. του πλαισίου οργάνωσης και διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων

Αριθμ. Φ.253.2/66916/A5 (Τεύχος B’ 2454/09.06.2021) – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 (Β’ 1937) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων. Άρθρο...

0

Κάλυψη εξόδων των υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων που εξετάζονται σε σχολική μονάδα διαφορετική αυτής της υποβολής αίτησης – δήλωσης

Αρ. Πρωτ.: Φ.251/67372/A5/09-06-2021 (ΑΔΑ: 92Θ446ΜΤΛΗ-6ΚΑ) – Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε...

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος Φ.152/67569/Α5/09-06-2021 (ΑΔΑ: Ρ6Ρ546ΜΤΛΗ-ΡΘ4) Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021.

0

Τι προβλέπει ο νόμος για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις

Ενόψει έκδοσης νέας Υπουργικής Απόφασης (ή τροποποίησης της Υ.Α. Φ.253.2/92419/Α5/01-06-2017 (Β΄1937)) σχετικά με τον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων παραθέτουμε το βασικό άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 που αφορά στις επαναληπτικές...

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Φ.251/66815/Α5/7–6–2021 (ΑΔΑ: 9ΔΩ946ΜΤΛΗ-79Ζ) Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 1. Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 897 Β΄) ΥΑ 2. Φ.251/27921/Α5/9-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΣΚ46ΜΤΛΗ-ΡΧΑ) εγκύκλιος 3. Φ.251/61237/Α5/28-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΞ5446ΜΤΛΗ-ΓΩ3) εγκύκλιος 4. Φ.251/64572/Α5/3-6-2021 (ΦΕΚ 2363 Β’) ΚΥΑ 5....

0

Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας με προφορική εξέταση – οδηγίες πρόσβασης στο Εξεταστικό Κέντρο Ευόσμου

Ενημέρωση υποψηφίων «με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανάγκες» που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ 2021 Σχετ. : Φ.153/4745/Α5/ΕΠ/07-06-2021 ΥΑ, Απόσπασμα απόφασης καθορισμού υποψηφίων ΔΔΕ που θα εξεταστούν στο 3οΒΚ...

0

Το πρόγραμμα υποψηφίων ΤΕΦΑΑ στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης/Πρακτικής Δοκιμασίας Κοζάνης

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι: Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, έτους 2021, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Κοζάνης από την Πέμπτη 24—...

0

Οι ειδικότητες των ΙΕΚ στο παράλληλο Μηχανογραφικό των υποψηφίων του 2021

Αριθμ. Κ5/62224 (Τεύχος B’ 2428/07.06.2021) – Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους που συμμετέχουν...

0

Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2021 – Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΕΠΑΛ

1) Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021. 2) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΕΠΑΛ χωρίς νέα εξέταση. ΚΕΦ. 1) Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021. Το Δελτίο Εξεταζομένου των υποψηφίων ΕΠΑΛ θα εκτυπώνεται...