Κατηγορία: Πανελλαδικές

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος Φ.152/84669/Α5/28- 5-2019 που αφορά στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2019. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ...

0

Αριθμός εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

K.Y.A. Αριθμ. 21830 οικ. Φ.109.1/ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1984/30.05.2019) Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους...

0

Η εξεταστέα ύλη για τη Γ’ Γενικού Λυκείου 2019-2020

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020 – Δήλωση του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου Από το ΥΠΠΕΘ ανακοινώθηκε χθες, 30-5-2019 η διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Γ΄ ημερησίου και Γ΄ (τριετούς) – Δ΄ (τετραετούς) εσπερινού...

0

ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – Καθορισμού συνάφειας των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τομείς των ΕΠΑΛ

Καθορισμός συνάφειας των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τομείς των ΕΠΑΛ για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ Υ.Α. Αριθμ. Φ. 153/ 79899/Α5  (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1904/28.05.2019) Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά...

0

Ένταξη όλων των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία των υποψηφίων ΓΕΛ

Ένταξη των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 4 Επιστημονικά Πεδία. Υ.Α. Αριθμ. Φ.253/80503/Α5 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1907/28.05.2019) Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των...

0

Ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Σε 78.335 ανέρχεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις Σχολές, τα Τμήματα...

0

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Y.A. Αριθμ. Φ.253/69990/Α5 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1736/17.05.2019) Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με...

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος Φ.251/77753/Α5/16-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΔ34653ΠΣ-ΥΝΠ) που αφορά στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ...

0

Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη  18 Ιουνίου 2019  μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Κατά...

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

Εγκύκλιος Φ.152/ 72370/Α5/09-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ) Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 06.06.2019 μέχρι και 20.6.2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ.Πρωτ. ΥΠΠΕΘ Φ.153 / 47682/Α5/28-03-2019...

0

6 με 15 Μαΐου 2019 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – (προκήρυξη)

Γνωρίζεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και...

0

Αριθμός εισακτέων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος για υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές 2019

KYA Αριθμ. 2421.1/29340/2019 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1408/23.04.2019) – Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του...

0

Τα ποσοστά εισακτέων υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ

Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου: “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις”, κατατέθηκε τροπολογία η οποία ρυθμίζει το ποσοστό εισακτέων υποψηφίων μέσω των Πανελλαδικών...

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2019

Εγκύκλιος Φ251/63501/Α5/19-4-2019  (ΑΔΑ – ΨΓΣΞ4653ΠΣ-Ν52) Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ (7-6-2019 με 18-6-2019). Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έχουν...

0

Μετεγγραφές μαθητών Γ΄ τάξης των Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού σε Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Σε συνέχεια των Υ.Α. υπ’ αρ. 51922/ΓΔ4/3-4-2019 «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2018-19» και 1045/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (άρθρ. 19), καθώς και...

0

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019...

0

Πρόγραμμα Ειδικών – Μουσικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ – Πανελλαδικών εξετάσεων 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών  μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων και η  προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα...

0

Ένταξη των νέων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία (αφορά την ένταξη στα 5 επιστημονικά πεδία των υποψηφίων με το 10% του 2017)

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β’ 995) υπουργικής απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (A’ 50 ) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων»,...