Κατηγορία: Οδηγίες – έντυπα πανελλαδικών

0

Αναλυτική κατανομή θέσεων εισακτέων ανά Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώνεται η αναλυτική κατανομή του αριθμού εισακτέων στις Σχολές τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ως ακολούθως: Το 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων στις...

0

Τροποποίηση της Υ.Α. πρόσβασης των Ελλήνων του εξωτερικού στα ΑΕΙ – προσθήκη του μαθήματος της Βιολογίας προσανατολισμού στις εξετάσεις

Με νέα Υπουργική Απόφαση (η προηγούμενη είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2016) τροποποιείται η υπ? αριθ. Φ.151/20049/2007/Β6 απόφαση (ΦΕΚ 272/Β?) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου...

0

Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες οργάνωσης καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων τόσο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν υποψήφιοι των πανελλαδικών που...

0

Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές Σε λιγότερο από ένα μηνά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις – απανατήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις...

0

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για το 2016

Απόφαση Φ.253.2/62767/Α5/13-4-2016 (ΦΕΚ 1063/Β/15-4-2016) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 Επαναληπτικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια 1. Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των μαθημάτων γενικής παιδείας και ομάδας προσανατολισμού ή κατεύθυνσης...

0

Εγκύκλιος για το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ (με το νέο και το παλαιό σύστημα)

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και μαθήματα ειδικότητας Ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016». Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων ΕΠΑΛ με το...

0

Τα ποσοστά των θέσεων στα ΑΕΙ για υποψηφίους με το παλαιό και το νέο σύστημα

Το 4% των θέσεων των ΑΕΙ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν με το παλαιό σύστημα των εξετάσεων. Από την...

0

Άκυρη η συμμετοχή των μαθητών – τελειοφοίτων στις πανελλαδικές εξετάσεις για όσους δεν αποκτήσουν απολυτήριο τον Ιούνιο του 2016

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον...

0

Πότε θα δοθούν τα δελτία εξεταζομένων στους υποψηφίους των πανελλαδικών

Eκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για το Δελτίο Εξεταζομένου των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με αυτήν το Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το...

0

Οδηγίες διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ (Νέο – Παλαιό Σύστημα) 2015 – 2016

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων: 1. των ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα 2. των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Σχετικά με τη διενέργεια...

0

Υπουργική απόφαση για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας διαβιβάζεται η Φ.251/37802/Α5/2016 (ΦΕΚ 698/Β΄) Υ.Α.  που αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το...

0

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ – (Ύλη Πανελλαδικών ΕΠΑΛ)

Ενημέρωση από τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ για τη δημοσίευση στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 383 και ημερομηνία δημοσίευσης 18.02.2016 (ΦΕΚ 383/τ.Β’/18-02-2016) των ακολούθων τριών (3) Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες αφορούν σε...

0

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016: – ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, με το ΝΕΟ σύστημα – ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα – ημερήσιων ΕΠΑΛ...

0

Λόγοι μηδενισμού γραπτών δοκιμίων υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων

Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις αποτελούν λόγους μηδενισμού του γραπτού του υποψηφίου εφόσον τα έχει μαζί του στην αίθουσα. Μηδέν θα πάρει αν αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή...

0

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Τα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά...

0

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ.251/37802/Α5/3-3-2016 – ΦΕΚ 698/Β/16-3-2-16) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄),...

0

Τροποποιήσεις εξεταστέας ύλης μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ με το παλαιό και με το νέο σύστημα

Τροποποίηση τη με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους...

0

Δευτέρα 16 Μαΐου η έναρξη των Πανελλαδικών για τους υποψήφιους ΓΕΛ – Τρίτη 17 Μαΐου για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι η εναρκτήρια ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων τόσο με το νέο όσο και με το παλαιό σύστημα εξετάσεων θα είναι η...