Κατηγορία: Μετεγγραφές

0

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων | Αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών

Απόφαση 167348/Ζ1/21-10-2015 (ΦΕΚ 2361/Β/4-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. 139804/Β1/4-9-2014«Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2492), απόφαση, ως ακολούθως: α. Η παρ. 35 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «35. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου...

0

Η ηλεκτρονική εφαρμογή μετεγγραφών και χρήσιμα έγγραφα

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 13...

0

Ποιοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ.: 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής: α) οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα της έναρξης ισχύος...

0

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών – από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2015

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής στο διάστημα από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται...

0

Τροποποίηση απόφασης μετεγγραφών – δεν δικαιούνται μετεγγραφής οι εισαχθέντες ως αθλητές – αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής οι εισαχθέντες με σοβαρές παθήσεις

Τροποποίηση της με αρ. 143456/Ζ1/14?09?2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Eκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης» 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 1...

0

Αιτήσεις για χορήγηση κατ? εξαίρεση μετεγγραφής – υποβολή μέχρι και 20 Νοεμβρίου 2015

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση κατ? εξαίρεση μετεγγραφής για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α....

0

Κατ? εξαίρεση μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – εντός 30 ημερών η υποβολή αιτήσεων

Κατ? εξαίρεση μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες Απόφαση 161107/Ζ1/13-10-2015 (ΦΕΚ 2255/Β/20-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας …  Τα...

0

Μετεγγραφές φοιτητών που είναι στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 1 ? Πεδίο εφαρμογής Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη...

0

Εντός δεκαημέρου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγγραφές (μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτωετών)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Υ.Α. Αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015) οι δικαιούχοι μετεγγραφής έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ηλεκτρονικής αίτησης στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά...

0

Η υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές – τρόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων

Απόφαση 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 ? Πεδίο Εφαρμογής Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του...

0

Αμοιβαίες μετεγγραφές – το νομικό πλαίσιο για την αμοιβαία μεταφορά θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 47, του νόμου 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/14-7-2014) αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης επιτρέπεται σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από...

0

Μη αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ως προς τις μετεγγραφές

Σύμφωνα με την Αριθμ. 139804/B1/4-9-2014 (ΦΕΚ 2492/Β/18-9-2014) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων και το άρθρο 2 αυτής, μη αντίστοιχα τμήματα ως προς τις μετεγγραφές θεωρούνται τα παρακάτω λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα: 1....

0

Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας πρέπει να καθορίσουν τον αριθμό που θα μετεγγράψουν

  Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του Νόμου 4332* (ΦΕΚ 76/Α/09.07.2015) που αφορά στο νέο πλαίσιο των μετεγγραφών και ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά (2015-2016) έως τις 11.9.2015 τα Α.Ε.Ι. πρέπει να...

0

Το νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ν. 4332/2015)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4332* (ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015). Στο άρθρο 21 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Α?ρθρο 21 1. Ε?ως την...

0

Μεταφορά θέσης φοιτητών με σοβαρές παθήσεις, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με το 5% των θέσεων

Απόφαση 211004/Ζ1/24-12-2014 (ΦΕΚ 3666/Β/31-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014?2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε...

0

Αμοιβαίες μετεγγραφές – έως 31 Ιανουαρίου 2015 οι αιτήσεις – προϋποθέσεις και διαδικασία

Στο ΦΕΚ 2014 3573Β περιέχεται ή Υ.Α με Αριθμ. 207358/ΓΔ6 (1) με θέμα: Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕ Άρθρο 1 1. Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων...

0

Ενημέρωση για την εγκυρότητα των αιτήσεων μεταφοράς θέσης (μετεγγραφής) με οικονομικά κριτήρια

Ενημέρωση σχετικά με την εγκυρότητα των αιτήσεων των υποψηφίων του σχολικού έτους 2013-2014 για μεταφορά θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το οικονομικό κριτήριο Οι αιτούντες του σχολικού έτους 2013-2014 για μεταφορά θέσης...

0

Μετεγγραφές φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι φοιτητές, οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...