Κατηγορία: Επαγγελματικές προοπτικές

0

Πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Επιμελητήριο Λάρισας

Απόφαση υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12-2012...

0

Βράβευση επιχείρησης Υψηλής Τεχνολογίας της Φλώρινας

Με το Βραβείο της κατηγορίας «Αριστεία Μικρή Επιχείρηση» βραβεύτηκε η εταιρεία B&T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ, στα πρόσφατα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2015, μία πρωτοβουλία ? θεσμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ο οποίος...

0

Πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Απόφαση υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του Ν. 710/1977, όπως ισχύει και στην αριθμ. 18062/20?12?2012 απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων...

0

Από το ΤΕΙ Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Κοζάνης στην Alfa Romeo και στη Maserati

Ο Έλληνας Αλέξανδρος Λιώκης, πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, σχεδιαστής αυτοκινήτων (Alfa Romeo, Maserati) μιλά από το Μουσείο Αυτοκινήτου του Τορίνο. Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού...

0

Πτυχία που οδηγούν στον κλάδο ΠΕ Στατιστικών του δημοσίου

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) του ΑΣΕΠ που αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για...

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την πρόσληψη στον κλάδο των τελωνειακών υπαλλήλων

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών στον κλάδο των Τελωνειακών Υπαλλήλων αποδεκτοί τίτλοι για...