Κατηγορία: Επαγγελματικά δικαιώματα

0

Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας δια του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ανεγνώρισε επισήμως, το Πτυχίο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 ? Sorbonne Paris Cit? με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, ως Επαγγελματικά Ισοδύναμο προς...

0

Αποδεκτοί τίτλοι για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων σε ΣΔΕ

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων και Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) για το σχολικό έτος 2016-2017: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας πρέπει να είναι...

0

Ποια Πανεπιστημιακά Τμήματα χορηγούν Επάρκεια Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στους πτυχιούχους τους;

Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 6117/Α5/13 Ιανουαρίου 2017/ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017) για τον καθορισμό κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής,...

0

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους τίτλων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ του ν.4186/2013

Αριθμ. Φ12/9691/Δ4 (ΦΕΚ B 210 – 30.01.2017), Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για 135 θέσεις ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην 2Κ/2017 προκήρυξη

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για 80 θέσεις ΠΕ και ΤΕ στην ΕΥΑΘ στην 5Κ/2016 προκήρυξη ΑΣΕΠ

Στην Προκήρυξη 5Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για 93 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στην 6Κ/2016 προκήρυξη ΑΣΕΠ

Στην με αριθμό 6Κ/2016 Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας αναφέρονται οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την κάλυψη 404 θέσεων ΠΕ Γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας – Προκήρυξη 7Κ/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε...

0

Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ. υποπ. 5 της αριθμ. Ε5/652/1984 απόφασης του Yπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.δ....

0

Οι νέες αναθέσεις μαθημάτων των εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΛ, Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο» που θα ισχύσουν από τη σχολική χρονιά 2016-17. Δείτε το ΦΕΚ. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1670/10-6-16...

0

Αναβάθμιση διπλωμάτων ΑΕΝ και αποφοίτων ΑΔΣΕΝ σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας

Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο: Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών ? Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις, το Άρθρο 44 ρυθμίζει θέματα Αναβάθμισης Διπλωμάτων των ΑΕΝ και...

0

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου

Μέχρι και δέκα άδειες φαρμακείου για κάθε φυσικό πρόσωπο, προβλέπει η απόφαση του υπουργού Υγείας. Στην απόφαση του υπ. Ανδρέα Ξανθού ορίζεται ότι οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας...

0

Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων

Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ). Άρθρο 1 Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR?ATP 1. Η ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων...

0

Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεων λειτουργίας Οινολογικών Εργαστηρίων

Προεδρικό Διάταγμα 51 / 2016 – Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις λειτουργίας οινολογικών...

0

Άσκηση επαγγέλματος Λογοθεραπευτή – Προεδρικό Διάταγμα

Προεδρικό Διάταγμα 49 / 2016 – Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. Άρθρο 1 – Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται: 1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων...

0

Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων τίτλων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ουσία της έννοιας της νομοθετικά ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον...

0

Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας Παρευξείνιων χωρών και εργασία στη δημόσια εκπαίδευση

Μέχρι του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί σχετική θετική γνωμοδότηση από το Π.Ι. ή το Ι.Ε.Π. για τους απόφοιτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατά συνέπεια δεν...