Κατηγορία: Εισαγωγή Ελλήνων εξωτερικού

0

Οδηγίες  για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού για το ακ. έτος 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Οδηγίες...

0

Τροποποίηση της Υ.Α. πρόσβασης των Ελλήνων του εξωτερικού στα ΑΕΙ – προσθήκη του μαθήματος της Βιολογίας προσανατολισμού στις εξετάσεις

Με νέα Υπουργική Απόφαση (η προηγούμενη είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2016) τροποποιείται η υπ? αριθ. Φ.151/20049/2007/Β6 απόφαση (ΦΕΚ 272/Β?) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου...

0

Σε ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι Έλληνες του εξωτερικού – υπολογισμός μορίων

! έχει εκδοθεί νέα τροποποιητική – διαβάστε εδώ: Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ.151/47149/Α5/18-3-2016 ? ΦΕΚ/Β/820/28-3-2016) με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που...

0

Νέα Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού, Αλλογενών – Αλλοδαπών κ.λπ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ.151/47149/Α5/18-3-2016 – ΦΕΚ/Β/820/28-3-2016) με την οποία τροποποίηται η με αρ. πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2...

0

Αλλαγές στην κατηγορία Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων

Με υπουργική απόφαση (Φ.151/213895/A530-12-2015) μεταξύ άλλων απαλείφονται τα εδάφια: «Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέπει ο γονέας να ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα της αλλοδαπής ή να είναι υπάλληλος του Ελληνικού...

0

Αποτελέσματα εισαγομένων Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων...

0

14 με 18 Σεπτεμβρίου οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού για τα ΤΕΦΑΑ

Aπό το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και...

0

Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του Εξωτερικού

Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το έτος 2015. Καθορίζεται το πρόγραμμα εξέτασης...

0

Έγκριση ή μη των Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού

Έγκριση ή μη των Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων για την εισαγωγή των Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015 Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων...

0

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού

Με την Αρ. Πρωτ. Φ.151/124031/Α5/03/08/2015 απόφαση καθορίσθηκε το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων γενικής παιδείας και κατεύθυνσης, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό»,...

0

8 με 15 Ιουλίου 2015 η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και το μηχανογραφικό των Ελλήνων του εξωτερικού

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι  οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση...

0

Προθεσμία για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 6000/2/5550-κβ/19-05-2015 προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές...

0

Oδηγίες Ελλήνων του εξωτερικού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Σημειώνεται...

0

Τροποποίηση της ΥΑ πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών (Ελλήνων του εξωτερικού)

Απόφαση Φ.151/61567/A5/20-4-2015 (ΦΕΚ 814/Β/7-5-2015, ΑΔΑ:7ΧΑ5465ΦΘ3-Ο0Π) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/Β/1-3-2007) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της...

0

Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του...

0

Από 7 έως 14 Ιουλίου η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και το μηχανογραφικό των Ελλήνων του εξωτερικού έτους 2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχήςστις...

0

Εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού και Αλλοδαπών – Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015: α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και(β)...