Κατηγορία: Καλλιτεχνικό Σχολείο

0

Το νέο πλαίσιο λιετουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γενικών Λυκείων και Γυμνασίων)

1. Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων Απόφαση 65517/Δ2/20-4-2017 (ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας Α. Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων. Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Λυκείων εγγράφονται αυτοδίκαια απόφοιτοι...

0

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου. Δείτε τη σχετική απόφαση  Αριθμ. 106486/Δ2/29-6-2016

0

Υπουργική απόφαση για τη Λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Υπουργική απόφαση που καθορίζει θέματα λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Συγκεκριμένα περιγράφονται τα παρακάτω: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ? ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ...

0

Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων

Υπουργική απόφαση καθορισμού των Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια. Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

0

Απόφαση καθορισμού του ωρολογίου προγράμματος των καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Απόφαση (Αριθμ. 132127/Δ2/24-8-2015/ΦΕΚ Β/1840/26-8-2915) καθορισμού του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου. Η ισχύς της αρχίζει από το σχολικό έτος 2015?16...

0

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α’ Τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2015/16

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015 ? 2016. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμ. 3850/Γ2/16-6-98 (ΦΕΚ 658/Β΄/1-7-98)...

0

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της B τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

Στο ΦΕΚ 2402/2014 τ.β, δημοσιεύεται η αριθμ. 130385/Γ7/13-8-2014 απόφαση τροποποίησης της υπ? αριθμ. 37912/Γ7/4.4.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1214/Β΄/11?4?2012) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ? αριθμ. 1029/Γ7/4?1?2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 210/Β΄/5?2?2013) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των...