Κατηγορία: Γυμνάσιο

0

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων όλων των τάξεων του ημερησίου γυμνασίου

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ημερησίου γυμνασίου. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 32 ώρες διδασκαλίας. Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 1640/Β/2016. Η ισχύς της...

0

Υπουργική απόφαση για τη Λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Υπουργική απόφαση που καθορίζει θέματα λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Συγκεκριμένα περιγράφονται τα παρακάτω: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ? ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ...

0

Πότε ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Την Τρίτη 17 Μαΐου του 2016 θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε Γυμνάσια καθώς και τις τάξεις Α, Β των ΓΕΛ και Α,Β,Γ Εσπερινών ΓΕΛ. Οι ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών...

0

11η Μαΐου 2016 – Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015-16

Ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αποδέκτες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, τις Σχολικές Μονάδες κ.λπ. με το οποίο γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792 τ.Β΄/23-3-2016), ορίζεται...

0

Άδειες εισόδου σε Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τη λήξη των μαθημάτων

Με αφορμή το μεγάλο πλήθος αιτημάτων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για επισκέψεις τρίτων στις σχολικές μονάδες εντός ωρολογίου προγράμματος για την πραγματοποίηση ομιλιών, ενημερώσεων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής: Προκειμένου να μην...

0

Ενημέρωση των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου από τους υπευθύνους ΚΕΣΥΠ για τη λειτουργία και τις προοπτικές των ΕΠΑΛ

Έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ σχετικό με την «Ενημέρωση για τη λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές», προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Σχολικές Μονάδες των...

0

Αξιολόγηση Βιωματικών Δράσεων Γυμνασίου ? Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2014 «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις» και το 1ο άρθρο: «Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο», οι Βιωματικές...

0

Εγκύκλιος Βιωματικών Δράσεων για το Γυμνάσιο σχολικού έτους 2015 – 2016

Εγκύκλιος οδηγιών για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016. ? Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)». ? Στη Β΄ τάξη υλοποιούνται...

0

Ο ΣΕΠ ως Βιωματική Δράση στην Γ? τάξη Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2015 – 2016

Σύμφωνα με την από 21-08-2013/115475/Γ2 (ΦΕΚ 2121/Β/28-8-2013) Υπουργική Απόφαση ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το σχολικό έτος 2015 ? 2016 θα αποτελεί διδακτικό αντικείμενο των Βιωματικών Δράσεων της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων. Με την...

0

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ για το 2015-2016

Εγκύκλιος 102484/Δ2/26-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική...

0

Πιστοποίηση μαθητών στην πληροφορική (ΤΠΕ) από το Υπουργείο Παιδείας

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας «Η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στις ΤΠΕ για μαθητές της Γ? Γυμνασίου, του σχολικού έτους 2014-2015», στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ». Οι πρώτες...

0

Εγγραφές μαθητών στην Α? τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Ενόψει της έναρξης εγγραφών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους γονείς/κηδεμόνες για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών δημοτικών σχολείων και...

0

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων

Με την Υπουργική Απόφαση 115475/Γ2/21-08-2013 και 115472/Γ2/21-08-2013, που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ B 2121 – 28.08.2013 καθορίζονται τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου και των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού...

0

Σε ποια Γυμνάσια της Φλώρινας κατανέμονται οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων

Κοινή απόφαση των Διευθυντών των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας σχετική με την κατανομή των απολυτηρίων των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, προς φοίτηση αυτών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια της πόλης της Φλώρινας – 1682/07-05-2012...