Κατηγορία: Επαγγελματικό Λύκειο

0

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το έτος 2015-2016

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική...

0

Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα του ΕΠΑΛ που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015/16

Απόφαση Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015) και εγκύκλιος Φ8/88704/Δ4/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Από το σχολικό έτος 2015-2016 τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων...

0

Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Με απόφαση του Υφ. Παιδείας ορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ως ακολούθως: Άρθρο 1 Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων 1. Τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. κατανέμονται...

0

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές υποψηφίων των ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος οδηγία για την εξέταση των μαθημάτων ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. Δείτε την σχετική εγκύκλιο Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

0

Εγγραφές – Μετεγγραφές και Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α΄193)

Ενημερωτική εγκύκλιος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ σε θέματα που αφορούν στις εγγραφές – μετεγγραφές και στην φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α....

0

Τι ισχύει για τις προαγωγικές εξετάσεις Α και Β ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και τον τρόπο προαγωγής των μαθητών για το 2014-2015

Εγκύκλιος 76308/Δ4/14-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με την ψήφιση των σχεδίων νόμου «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση» στα...

0

Όρια απουσιών για τους μαθητές των ΕΠΑΛ που παρακολουθούν μόνον μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων

Απόφαση 60687/Δ4/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/Β/28-4-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. 141641/Γ2/08?09?2014 Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές ? Μετεγγραφές ? Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470) ως εξής: 6. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 17...

0

Οδηγίες αξιολόγησης των μαθημάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 69/25-11-2014 του Δ.Σ.), το Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απέστειλε προς τα Επαγγελματικά Λύκεια οδηγίες που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων των...

0

Τι ισχύει για τον ελάχιστο ανά τάξη αριθμό μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Με έγγραφό του το Α΄ Τμήμα της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 12/10-03-2015 Πράξη του...

0

Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016

Σχετικά με τη λειτουργία Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και σύμφωνα με τις υπ? αριθμ. 02/13-01-2015 και 12/10-03-2015 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), διευκρινίζεται ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 δεν θα λειτουργήσουν:...

0

Νέοι τομείς Υγείας-Πρόνοιας, Αισθητικής-Κομμωτικής, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού στα ΕΠΑΛ

Με έγγραφο του τμήματος A’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ γίνεται γνωστό ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί Νομοθετική Ρύθμιση με την οποία στις Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και Ειδικότητες...

0

Σε δημόσια διαβούλευση η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και ο τρόπος προαγωγής στα Λύκεια

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου «Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό και άλλες διατάξεις» το οποίο στο άρθρο 13 περιλαμβάνει την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων στις Α και Β...

0

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  προωθεί Νομοθετική Ρύθμιση για αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις (όσον αφορά στα μαθήματα γενικής παιδείας) και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α΄ και Β΄...

0

Ποιοι μαθητές των ΕΠΑΛ εντάσσονται στους κατ΄ιδίαν διδαχθέντες

Σύμφωνα με την 141641/Γ2/8-9-2014, ΦΕΚ 2470/τ.Β./2014 υπουργική απόφαση “Εγγραφές?Μετεγγραφές?Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια” και το άρθρο 13 καθορίζεται ποιες κατηγορίες μαθητών δύνανται να ενταχθούν στους “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες”. Κατηγορίες μαθητών που αδυνατούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ....

0

Προφορική – γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές του 2015

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ?αθητών και αποφοίτων ?ε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές ?αθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθ?ια εκπαίδευση. ΝΟΜΙΚΟ...

0

Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ – χαρακτηρισμός φοίτησης

Με επείγουσα εγκύκλιό του το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστές τις λεπτομέρειες καθορισμού του χαρακτηρισμού φοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΛ που παρακολουθούν μόνο μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων τονίζοντας...

0

Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις...

0

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του νόμου Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ A 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ορίζει: 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν....